دانلود رزومه کاری (CV) پنجشنبه 6 مهر1391 7:41 PM
My CV


برچسب‌ها: رزومه
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان ترم ریاضی عمومی (1) - دانشگاه غیرانتفاعی ندای دانش (لیست نمرات)


برچسب‌ها: نمرات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات مبانی عددی ترم 931 جمعه 30 آبان1393 0:30 AM
لینک دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: نمرات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات محاسبات عددی ترم 931 یکشنبه 25 آبان1393 11:15 PM
لینک دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: نمرات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

1. مجموعه تمرینات فصل مشتق‌گیری عددی (لینک 1) (لینک 2) (لینک 3)

2. مجموعه تمرینات فصل انتگرال‌گیری عددی (لینک 1) (لینک 2) (لینک 3)


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات, میانی عددی, آنالیز عددی, 1, دانشگاه هرمزگان
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |


چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب دوشنبه 16 بهمن1391 7:24 PM
دانلو چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب

لینک دانلود جزوه 1

لینک دانلود جزوه 2

لینک دانلود جزوه 3

نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل سوم: درون‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس توابع مختلط دوشنبه 22 آبان1391 10:30 PM
مجموعه تمرینات درس توابع مختلط - انتگرال مختلط


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) پنجشنبه 11 آبان1391 5:39 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل دوم: ریشه‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس محاسبات عددی - فصل اول: خطاها

 

لینک جدید دانلود PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل اول: خطاها

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس توابع مختلط- فصل اول: اعداد مختلط

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دروس ارائه شده در ترم اول سال تحصیلی 91-92 دانشگاه هرمزگان


برچسب‌ها: دروس, میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |