دانلود رزومه کاری (CV) پنجشنبه ۶ مهر۱۳۹۱ 19:41 PM
My CV


برچسب‌ها: رزومه
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان ترم آنالیز عددی جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ 21:53 PM
نمرات میان ترم آنالیز عددی (لیست نمرات)


برچسب‌ها: نمرات میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان ترم معادلات دیفرانسیل چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ 13:42 PM
نمرات میان ترم معادلات دیفرانسیل (لیست نمرات)


برچسب‌ها: نمرات میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان ترم محاسبات عددی سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ 23:57 PM
نمرات میان ترم محاسبات عددی (لیست نمرات)


برچسب‌ها: نمرات میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان ترم جبر خطی عددی - رشته ریاضی دوشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۴ 23:26 PM
نمرات میان ترم جبر خطی عددی (لیست نمرات)


برچسب‌ها: نمرات میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

1. مجموعه تمرینات فصل مشتق‌گیری عددی (لینک 1) (لینک 2) (لینک 3)

2. مجموعه تمرینات فصل انتگرال‌گیری عددی (لینک 1) (لینک 2) (لینک 3)


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات, میانی عددی, آنالیز عددی, 1, دانشگاه هرمزگان
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب دوشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۱ 19:24 PM
دانلو چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب

لینک دانلود جزوه 1

لینک دانلود جزوه 2

لینک دانلود جزوه 3

نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) پنجشنبه ۹ آذر۱۳۹۱ 17:15 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل سوم: درون‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس توابع مختلط دوشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۱ 22:30 PM
مجموعه تمرینات درس توابع مختلط - انتگرال مختلط


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) پنجشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۱ 17:39 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل دوم: ریشه‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس محاسبات فنی دوشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۱ 20:55 PM
مجموعه تمرینات درس محاسبات عددی - فصل اول: خطاها

 

لینک جدید دانلود PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) دوشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۱ 20:44 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل اول: خطاها

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس توابع مختلط یکشنبه ۱۶ مهر۱۳۹۱ 20:56 PM
مجموعه تمرینات درس توابع مختلط- فصل اول: اعداد مختلط

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |