دانلود رزومه کاری (CV) پنجشنبه ۶ مهر۱۳۹۱ 19:41 PM
My CV


برچسب‌ها: رزومه
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

لیست نمرات میان ترم محاسبات عددی چهارشنبه ۴ آذر۱۳۹۴ 19:30 PM
لیست نمرات

نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: مبانی عددی, میان ترم, دانشگاه هرمزگان
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: ریاضی 1, میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: ریاضی 1, میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات 

دانلود لیست نمرات (لینک دوم)


برچسب‌ها: محاسبات عددی, میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.
برچسب‌ها: میان‌ترم, ریاضیات مهندسی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.


برچسب‌ها: میان‌ترم, معادلات دیفرانسیل
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.


برچسب‌ها: میان‌ترم, محاسبات عددی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |


چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب دوشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۱ 19:24 PM
دانلو چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب

لینک دانلود جزوه 1

لینک دانلود جزوه 2

لینک دانلود جزوه 3

نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات

در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در

قسمت نظرات وارد کنید. (آخرین مهلت اعتراض دوشنبه 9 بهمن)برچسب‌ها: موسسه آموزش عالی ندای دانش
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) پنجشنبه ۹ آذر۱۳۹۱ 17:15 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل سوم: درون‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس توابع مختلط پنجشنبه ۲ آذر۱۳۹۱ 22:1 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس محاسبات عددی سه شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۱ 18:38 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس آنالیز عددی 2 پنجشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۱ 20:59 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس مبانی عددی پنجشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۱ 20:23 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس توابع مختلط دوشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۱ 22:30 PM
مجموعه تمرینات درس توابع مختلط - انتگرال مختلط


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) پنجشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۱ 17:39 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل دوم: ریشه‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |