دانلود رزومه کاری (CV) پنجشنبه 6 مهر1391 7:41 PM
My CV


برچسب‌ها: رزومه
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

1. مجموعه تمرینات فصل مشتق‌گیری عددی (لینک 1) (لینک 2) (لینک 3)

2. مجموعه تمرینات فصل انتگرال‌گیری عددی (لینک 1) (لینک 2) (لینک 3)


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات, میانی عددی, آنالیز عددی, 1, دانشگاه هرمزگان
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: مبانی عددی, میان ترم, دانشگاه هرمزگان
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: ریاضی 1, میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات


برچسب‌ها: ریاضی 1, میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات 

دانلود لیست نمرات (لینک دوم)


برچسب‌ها: محاسبات عددی, میان ترم
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.




برچسب‌ها: میان‌ترم, ریاضیات مهندسی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.


برچسب‌ها: میان‌ترم, معادلات دیفرانسیل
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.


برچسب‌ها: میان‌ترم, محاسبات عددی
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |


چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب دوشنبه 16 بهمن1391 7:24 PM
دانلو چند جزوه آموزشی نرم افزار مطلب

لینک دانلود جزوه 1

لینک دانلود جزوه 2

لینک دانلود جزوه 3

نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

دانلود لیست نمرات

در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در

قسمت نظرات وارد کنید. (آخرین مهلت اعتراض دوشنبه 9 بهمن)



برچسب‌ها: موسسه آموزش عالی ندای دانش
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل سوم: درون‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس توابع مختلط پنجشنبه 2 آذر1391 10:1 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس محاسبات عددی سه شنبه 30 آبان1391 6:38 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد.



برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس آنالیز عددی 2 پنجشنبه 25 آبان1391 8:59 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

نمرات میان‌ترم درس مبانی عددی پنجشنبه 25 آبان1391 8:23 PM

قابل توجه دانشجویان محترم: در صورتی نسبت به نمره خود اعتراضی دارید با ذکر شماره دانشجوئی و نام درس در قسمت نظرات وارد کنید. نتیجه اعتراضات در همین قسمت (جدول نمرات) اعلام خواهد شد. 


برچسب‌ها: نمرات میان‌ترم
ادامه مطلب
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس توابع مختلط دوشنبه 22 آبان1391 10:30 PM
مجموعه تمرینات درس توابع مختلط - انتگرال مختلط


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |

مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) پنجشنبه 11 آبان1391 5:39 PM
مجموعه تمرینات درس آنالیز عددی (1) - فصل دوم: ریشه‌یابی

دانلود فایل PDF


برچسب‌ها: مجموعه تمرینات
نوشته شده توسط فخرالدین محمدی  | لینک ثابت |